Feed on
Posts
Comments

Søren Hansen, Forsker i kreativitet og samarbejde, Aalborg universitet

Den 6/5  viste DR1 i en dokumenter (9Z mod Kina) hvilke udfordringer den danske folkeskole står overfor hvad angår at de danske elevers kompetencer i samarbejde og kreativitet. (Se evt udsendelsen her). I udsendelsen kommer det frem at danske elever (i hvert fald nogle af dem) har problemer med at koncentrerer sig i undervisningen, hvilket gør det svært både for dem selv og andre at fokusere på det faglige i undervisningen. i Forbindelse med at kunne samarbejde i gruppearbejde kommer det bl.a. til udtryk ved at eleverne har et dobbelt fokus på at løse opgaven og samtidig på at opretholde deres sociale relationer.  Manglende fokus på undervisningsaktiviteterne er også en væsentlig årsag til manglende kreativitet fordi de associationer som udgør vores kreative tænkning ikke retter sig mod opgaven hvis ikke vores fokus gør det. Nogle af de spørgsmål dokumentaren rejser er: Hvordan kan vi skabe mere fokus i undervisningen så de kan lære mere? Hvordan kan vores elever blive mere kreative og bedre til at samarbejde? Kan faglig læring og kreativitet forenes?

Den Kreative Platform er et bud på en pædagogik der giver eleverne kompetencer i samarbejde og kreativitet som en integreret del af den faglige undervisning. Virkemidlerne i Den Kreative Platform er en struktureret undervisning der er opgavefokuseret og hvor eleverne ikke oplever sig bedømt. Læreren tager hele ansvaret for det processuelle i undervisningen så eleverne  får plads og overskud til at anvende al deres viden kreativt til at forstå det faglige indhold når de ikke længere behøver at fokusere på deres sociale status for at føle sig godt tilpas i klassen. Sunde sociale relationer opstår på Den Kreative Platform når eleverne får mulighed for at være nærværende og engagerede sammen  i løsningen af opgaver. Når læreren anvender Den Kreative Platform udvikler eleverne løbende deres kompetencer i samarbejde og kreativitet gennem den måde undervisningsaktiviteterne er tilrettelagt  på. De får nemlig hele tiden anvist konkrete metoder de skal arbejde efter. Metoder som sikre at de udvikler disse kompetencer.

Forskerne bag Den Kreative Platform på Aalborg universitet har de sidste år arbejdet på en videreudvikling af Den Kreative Platform som har arbejdstitlen CPL (Creative Platform Learning) eller mere dansk Faglig Læring på Den Kreative Platform. Det er en udgave af Den Kreative Platform som er udviklet til faglig læring i alle enkeltfag. Vi søger i øjeblikket skoler som vil deltage i dette projekt med henblik på at få mere forskningsmæssig erfaring med CPL. For skolen er det en mulighed for at få efteruddannet en række lærere i en ny pædagogisk metode der formår at integrere undervisningen i kreativitet og samarbejde i den faglige undervisning. Læs mere om projektet her.

Leave a Reply