Feed on
Posts
Comments

Nu er det muligt at uddanne sig til et kreativt geni på den nye Creative Genius deltidsuddannelse som er for alle der professionelt arbejder med udvikling og innovation. Læs om uddannelsen på www.creativegenius.aau.dk. Udddannelsen er et resultat af vores mangeårige forskning i Den Kreative Platform. Som forskere ønsker vi til stadighed at undersøge hvor langt teorien bag Den Kreative Platform rækker i praksis. Mest tydeligt ser vi det på Creative Genius semesteret hvor 9. semester studerende er på Den Kreative Platform fra morgen til aften fra september til november. Det er vores laboratorium hvor vi afprøver grænserne for vores koncepter og teorier. Du kan læse om semesteret for studerende på www.creativegeniussemester.aau.dk. Det er erfaringerne herfra der nu får os til at tilbyde den nye Creative Genius deltidsuddannelse for erhversaktive.

Forskningsgruppen bag Den Kreative Platform har oprettet en Facebook side til Den Kreative Platform. Her kan du følge med i hvad Den Kreative Platform bliver brugt til når vi er ude hos skolerne, virksomhederne, kommunerne og andre organisationer med Den Kreative Platform.

Du vil også kunne følge med i når vi frigiver nye open source materialer af forskellig art samt når vi opretter nye kurser og andre events. Du finder Facebook siden her.

Søren Hansen, Forsker i kreativitet og samarbejde, Aalborg universitet

Den 6/5  viste DR1 i en dokumenter (9Z mod Kina) hvilke udfordringer den danske folkeskole står overfor hvad angår at de danske elevers kompetencer i samarbejde og kreativitet. (Se evt udsendelsen her). I udsendelsen kommer det frem at danske elever (i hvert fald nogle af dem) har problemer med at koncentrerer sig i undervisningen, hvilket gør det svært både for dem selv og andre at fokusere på det faglige i undervisningen. i Forbindelse med at kunne samarbejde i gruppearbejde kommer det bl.a. til udtryk ved at eleverne har et dobbelt fokus på at løse opgaven og samtidig på at opretholde deres sociale relationer.  Manglende fokus på undervisningsaktiviteterne er også en væsentlig årsag til manglende kreativitet fordi de associationer som udgør vores kreative tænkning ikke retter sig mod opgaven hvis ikke vores fokus gør det. Nogle af de spørgsmål dokumentaren rejser er: Hvordan kan vi skabe mere fokus i undervisningen så de kan lære mere? Hvordan kan vores elever blive mere kreative og bedre til at samarbejde? Kan faglig læring og kreativitet forenes?

Den Kreative Platform er et bud på en pædagogik der giver eleverne kompetencer i samarbejde og kreativitet som en integreret del af den faglige undervisning. Virkemidlerne i Den Kreative Platform er en struktureret undervisning der er opgavefokuseret og hvor eleverne ikke oplever sig bedømt. Læreren tager hele ansvaret for det processuelle i undervisningen så eleverne  får plads og overskud til at anvende al deres viden kreativt til at forstå det faglige indhold når de ikke længere behøver at fokusere på deres sociale status for at føle sig godt tilpas i klassen. Sunde sociale relationer opstår på Den Kreative Platform når eleverne får mulighed for at være nærværende og engagerede sammen  i løsningen af opgaver. Når læreren anvender Den Kreative Platform udvikler eleverne løbende deres kompetencer i samarbejde og kreativitet gennem den måde undervisningsaktiviteterne er tilrettelagt  på. De får nemlig hele tiden anvist konkrete metoder de skal arbejde efter. Metoder som sikre at de udvikler disse kompetencer.

Forskerne bag Den Kreative Platform på Aalborg universitet har de sidste år arbejdet på en videreudvikling af Den Kreative Platform som har arbejdstitlen CPL (Creative Platform Learning) eller mere dansk Faglig Læring på Den Kreative Platform. Det er en udgave af Den Kreative Platform som er udviklet til faglig læring i alle enkeltfag. Vi søger i øjeblikket skoler som vil deltage i dette projekt med henblik på at få mere forskningsmæssig erfaring med CPL. For skolen er det en mulighed for at få efteruddannet en række lærere i en ny pædagogisk metode der formår at integrere undervisningen i kreativitet og samarbejde i den faglige undervisning. Læs mere om projektet her.

Forskningsgruppen for Uhæmmet anvendelse af viden på Aalborg universitet står bag Den Kreative Platform som er en helt ny procesmetode udviklet til brug i undervisning, kreative workshops, camps eller videns delings processer. Den Kreative Platform er en unik metode der har den egenskab at den udvikler deltagernes kreativitet mens de arbejder eller bliver undervist. Resultatet er flere og mere nyskabende ideer, et engagerende og kreativt miljø samt mere kreative medarbejdere eller elever/studerende.

Nu udbyder forskningsgruppen bag Den Kreative Platform en lang række kurser i Den Kreative Platform til lærere, konsulenter, ledere og andre der afvikler kreative processer i deres undervisning eller facilitering af kreative processer. Se kurserne her.

Fonden for entreprenørskab støtter et igangværende projekt om Den Kreative Platform. Dette blogindlæg er en status over hvor arbejdet med Den Kreative Platform er kommet til og hvor det er på vej hen. Det vil fremgå hvilke dele der direkte er del af nærværende projekt. Se evt tidligere statusrapport for projektet her.

Nye undervisningsmaterialer

Den Kreative Platform er i stadig udvikling. Det sidste års tid har vi koncentreret arbejdet omkring udvikling og formidling af online undervisnings materialer. Én type materialer er færdige undervisningsforløb der kan anvendes direkte af læreren. Dem Kan du se her. En anden type er undervisningsmoduler som læreren kan sammensætte til sine egne forløb. Dem kan du finde her. Det er vores intention at gøre det så let som muligt at anvende Den Kreative Platform i undervisningen og vi har anvendt en del tid på at opbygge modulsystemet så det i fremtiden bliver lettere at formidle nye materialer som samtidigt bliver lettere at anvende fordi læreren der anvender dem vil kunne genkende modulerne efterhånden som han/hun får erfaring med at anvende dem.

Udbredelse af Den Kreative Platform

Den Kreative Platform er i dag vidt udbredt indenfor undervisningssektoren. Det er meget svært at sige HVOR udbredt den er fordi det kræver at man konkret opsøger og interviewer lærere og ledere på de enkelte skoler, ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. I indeværende fase af projektet er det netop hvad vi gør. Vi besøger konkret de lærere der enten selv har henvendt sig og sagt de har eksempler på anvendelse af Den kreative Platform de gerne vil vise frem eller vi af anden vej har fået kendskab til.- Så hermed en opfordring til at henvende sig hvis du anvender Den Kreative Platform i dit arbejde. Skriv til sh@business.aau.dk.

Fag- faglig undervisning med Den Kreative Platform

Vi er specielt interesserede i cases, hvor Den Kreative Platform anvendes til fag-faglige læringsmål. F.eks. hvordan man anvender kreativitet til udvikling af forståelsen af en specifik lærebog eller et specifikt pensum. I perioden frem til december 2012 vil arbejdet i projektet være koncentreret omkring at videreformidle modulbaseret undervisningsmateriale som lærere kan anvende til fag- faglig undervisning. Du kan finde to eksempler på fag-faglige undervisningsforløb i en antologi om Den Kreative Platform, der er skrevet af Fondens netværk for Den Kreative Platform. Det ene eksempel er fra fysikundervisning (side 12). det Andet er fra matematik (side 43). Du henter antologien her.

Den Kreative Platform på de Videregående uddannelser

Ved siden af dette arbejde er vi igang med et andet projekt, hvor vi udvikler færdige undervisningsmaterialer til 5 ECTS kurser i kreativitet der retter sig mod de videregående uddannelser. Et af disse kurser er færdig udviklet. Det kan du se her.

Fonden for Entreprenørskabs netværk for den Kreative Platform.

Et af projektets mål har været at få uddannet et netværk af undervisere og konsulenter der kan deltage i udviklingen og videreformidlingen af Den Kreative Platform. Status på denne del af projektet er at langt de fleste af dem der var del af netværket i august 2009, stadig er aktive i dette arbejde. Som led i det fortsatte projektarbejde vil de blive opsøgt af forskere fra forskningscenteret for Den Kreative Platform så vi kan få deres arbejde med i projektet.

Derudover er det værd at bemærke at 3 af projektdeltagerne i dag er på vej ind i Ph.D. forløb i det forskningsmiljø som center for den Kreative Platform er del af. Det er en direkte følge af den kontakt der har været i netværket siden sidste statusrapport. Det indikerer at der, gennem netværkets arbejde,  også er opstået en dyberegående teoretisk interesse for arbejdet med kreativitet i uddannelserne.

Søren Hansen

Forskningscenter for Den Kreative Platform, Aalborg universitet

Ideudvikling skal på skoleskemaet. Det er et forslag som er kommet frem i valgkampen. I lyset af vores erfaringer med at anvende Den Kreative Platform i undervisningen lyder det som en rigtig god ide. Det der nok først og fremmest tænkes på er at vi i Danmark skal bruge ideer for at skabe nye produkter så vi kan klare os i konkurrencen med andre lande. Det er uden tvivl rigtigt og go for it derude. Det er også det langt de fleste anvender Den kreative Platform til.

Der er imidlertid endnu en grund til at sætte ideudvikling på skoleskemaet. Det er at ideudvikling ligeså vel som produktudvikling kan handle om at få ideer til hvad der skal stå i stilen man er ved at skrive eller til at få en ide om hvordan matematikken skal forstås. Det handler en ny artikel om Den Kreative Platform om. Hvis du er interesseret i at læse om hvordan ideudvikling kan blive fundamentet i en kreativ læreproces indenfor alle fag – så læs mere her.

Søren Hansen

Forskningscenteret for Den Kreative Platform, Aalborg universitet

Der er efterhånden mange der har været på kursus i Den Kreative Platform. De har nu mulighed for at deltage i en række temadage hvor forskere fra forskningscenteret på Den Kreative Platform vil gå i dybden med specifikke områder af teori og praksis vedrørende Den Kreative Platform. Temadagene der foregår på Aalborg universitet er gratis at deltage i.

Se mere og tilmeld dig her.

Den Kreative Platform er en pædagogisk metode der udvikler elevernes kreative kompetencer gennem et undervisningsforløb. Det unikke ved Den Kreative Platform er at eleven, gennem en række øvelser (3D cases) bliver mere kreativ samtidig med at han/hun lærer det faglige indhold.

Med Den Kreative Platform gør du indlæringen til en kreativ proces, hvor eleven anvender al sin viden til at forstå det nye.

Den Kreative Platform anvendes i dag i en lang række skoler, gymnasier, UCér, kommuner samt virksomheder til at skabe kreativitet i arbejde og undervisning.

Her på siden samt på www.denkreativeplatform.aau.dk kan du finde en masse bøger, videoer og undervisningsmaterialer om Den Kreative Platform

Søren Hansen

Forskningscenter for Den Kreative Platform, Aalborg universitet

Der er blevet udviklet en ny værktøjskasse til Den Kreative Platform

Værktøjskassen er udformet som et “klassesæt” til 30-50 deltagere. Den indeholder følgende:

 • Træningskort til træning af Personanalogier, billede-stimuli, ord-stimuli, princip-stimuli samt udfordringsstimuli
 • Stimuli-kort til ideudvikling med Personanalogier, billede-stimuli, ord-stimuli, princip-stimuli samt udfordringsstimuli
 • Der er 50 træningskort af hver type der anvendes sammen med undervisningsmodulerne 3B, 3C og 3D til Den Kreative Platform (dem finder du under fanen “Materialer – moduler)
 • Der er 15 forskellige sæt á 50 blandede stimuli-kort der bl.a. anvendes i undervisningsmodulet 4A (Det finder du under fanen “Materialer – moduler)

Værktøjskassen er udviklet med henblik på anvendelse såvel indenfor – som udenfor uddannelses systemet. Fra de helt små til de helt store mennesker.

Du kan frit downloade og anvende værktøjskassen og du finder både træningskortene og stimuli kortene under fanen “Materialer”

Med venlig hilsen

Forskningscenter for Den Kreative Platform, Aalborg universitet

Forskningscenteret for Den Kreative Platform har udgivet en række ONLINE forelæsningerne om Den Kreative Platform

Du kan finde videoer om følgende:

 • Introduktioner til Den Kreative Platform, 3D didaktik og Horisontal tænkning
 • Uddybende foredrag om forskellige aspekter af Den Kreative Platform
 • Temaforedrag der uddyber forskellige perspektiver på Den Kreative Platform
 • Desuden findes der yderligt videomateriale om Den Kreative Platform

Du kan finde ONLINE foredragene her

Med venlig hilsen

Forskningscenteret for Den Kreative Platform

Forskningscenteret for Den Kreative Platform har udgivet en ny hjemmeside om

Den Kreative Platform

I bestræbelserne på at gøre det stadigt lettere at anvende Den Kreative Platform har vi udgivet en ny hjemmeside, hvor du vil kunne finde endnu mere information om Den Kreative Platform samt endnu flere materialer du selv kan anvende når du underviser eller processtyrer med Den Kreative Platform.

På den nye hjemmeside vil det fremgå at Den Kreative Platform er et punkt under Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse som også arbejder med andre tiltag såsom et nyt koncept for træningscenter i kreativitet.

Af andre nyheder vil du finde en liste med standard undervisningsmoduler, som er en samling af delforløb der kan sammensættes til mange forskellige specifikke forløb med Den Kreative Platform

Du vil også finde flere færdige undervisningsforløb som f.eks. et 5 ECTS kursus i nytænkning til de videregående uddannelser samt en camp der afvikles på 10 timer. I fremtiden vil du kunne finde mange flere specifikke forløb baseret på den nye modulopbygning af standard forløb til Den Kreative Platform. Følg med på blokken, hvor de vil blive udgivet løbende.

Den gamle hjemmeside www.denkreativeplatform.aau.dk eller www.krealab.aau.dk vil snart blive omdiregeret til den nye side som findes på http://www.uva.aau.dk/Den+Kreative+Platform/Prøv den.

Med venlig hilsen

Forskningscenter for Den Kreative Platform

Christian Byrge & Søren Hansen

Hvad er Den Kreative Platform?

 Hvorfor og hvordan er den et inklusionsværktøj?

Hvad er Den Kreative Platform

Den Kreative Platform er et ’sted’, hvor man bevidst tager udgangspunkt i den eksisterende viden om hjernen og hjernens kapacitet. Efter det er blevet muligt at scanne hjernen og dermed få indblik i processerne, er det velkendt viden, at spejlneuronerne eller nervebanerne i hjernen helst vil finde sammen med kendte ’kolleger’, eller sagt anderledes, vi vil som mennesker helst handle i kendte mønstre. At foretage radikalt nye handlinger er forbundet med utryghed. Når helt nye tanker skal tænkes, kræver det at nervebaner, der ikke tidligere har fundet sammen, skal finde sammen. Og det er et spørgsmål om at vænne hjernen til at gå nye veje. Og mulighederne i hjernen er uendelige. Hjernen er en muskel, som kan trænes som andre muskler i kroppen. Den forvitrer udelukkende, hvis den ikke trænes. Den Kreative Platform er at sammenligne med et mentalt fitness-center, hvor hjernen trænes i at gå nye veje.

I den systemiske teoridannelse deler man verden op i tre domæner: 1) produktionens domæne, 2) refleksionens domæne og 3) æstetikkens domæne. I produktionens domæne møder man mennesker omkring enighed, beslutninger, hierarkier, regler, love og bestemmelser. Her skal alle være enige, her må ikke begås fejl, her findes ordet nej, rigtigt og forkert. ’Fordi alting kun eksisterer i kraft af sin modsætning’ – ingen nat uden dag – har produktionens domæne sin modpol: refleksionens domæne. Her mødes mennesker omkring tanker, overvejelser, muligheder og ideer. Her findes ingen enighed ud over enigheden om at være enig/uenig eller forskellig. Her hyldes mangfoldigheden og her er ideer ikke farlige, for de er kun ideer og endnu ikke blevet til beslutninger. Her findes ordet Nej ikke. Kun et rungende Ja. Det sidste domæne er en slags fødekasse for de to andre domæner: i æstetikkens domæne ’er vi dem, vi er fordi vi jo alt andet lige aldrig kan være andet’. Hver med vores historie, baggrund, tro, holdning og smag. Vi er hver især unikke i vores personlighed og det er med denne vores helt egen profil at vi mødes med andre i produktionens eller refleksionens domæne. I det virkelige liv fletter de to domæner sig ind i hinanden, her vælger vi bevidst at skille dem ad for at anskueliggøre forskellen mellem de to domæner og dermed kunne bruge dem mere bevidst i kreative processer.

Når vi mødes på den kreative platform, mødes vi primært i refleksionens domæne, eller ideernes verden. Her gælder en særlig etik og særlige regler. Vi kalder dem Den kreative platforms Emma Gad:

1. Ideer er ikke farlige, de er kun ideer og endnu ikke beslutninger

2. En ide er kun afsæt for en ny ide

3. Sig ja til næsten hvad som helst

4. Vi elsker fejl, jo flere jo bedre fordi vi kan lære af dem.

5. Alt kan bruges

Formålet med Den Kreative Platform er at få uhæmmet adgang til viden. Så at sige ’at lyne op for hjernen’ og dele beredvilligt ud af al den viden, der ligger i hver enkelts hjerne. Vi ved, at mennesker typisk bruger max 40% af deres hjernekapacitet. Det er de sidste 60% vi går målrettet efter at få adgang til, når vi arbejder på Den Kreative Platform.

 Hvorfor og hvordan er Den kreative Platform er et inklusionsværkstøj?

 Den Kreative Platform er et mødested for mennesker. Et mentalt fitnesscenter, hvor der er enighed om, at her mødes vi for sammen at udforske nye muligheder. Alt kan bruges, intet er mere rigtigt end andet. Når vi mødes på platformen, arbejder vi ud fra fire værdier eller inklusionsprincipper:

 Ingen fordømmelse

 1. Parallel tænkning
 2. Opgavefokus
 3. Horisontal tænkning

 1. Ingen fordømmelse

 På platformen giver det ingen mening af fordømme eller kvalitetsbestemme, da en idé kun er en idé og dermed kun afsæt for en ny ide. Og intet er bedre end andet. Alt kan bruges. Derfor siges der ja til det input, der gives. Som i jazz musikken, hvor en musiker måske har forventet at få et a at spille videre på men faktisk får et c. Musikeren vil naturligt fortsætte på det input, der er givet. På samme måde på Platformen, hvor der kontinuerligt bygges ovenpå.

At arbejde uden fordømmelse skaber tryghed, hvilket er den første forudsætning for at turde gå nye veje.

 2. Parallel tænkning

 Alle følges ad. På Platformen gør alle det samme på samme tidspunkt i samme tempo med samme hensigt. Alle arbejder parallelt. Ingen er mere med end andre. Alle er ligeværdigt med uanset hvem og hvad de er.

Når alle følges ad, skaber det en kollektiv koncentration, som understøtter oplevelse af fællesskab og nærvær. Sammenligneligt med at synge en fællessang.

 3. Opgavefokus

 Alle arbejder med fokus på opgaven. Kreativitetsfascilitatoren har det fulde ansvar for rammen, helt ned til mindste detalje som for eksempel, hvem der arbejder sammen med hvem, hvor der stås op og hvornår der siddes ned, hvor længe øvelsen varer og hvad der skal arbejdes med. Der er intet fokus på personerne, der indgår i idéudviklingen, al opmærksomhed er på opgaven. Derfor kan alle være med.

 Når der er tryghed og koncentration til stede og alle har fokus på opgaven, næres motivationen til at turde gå nye og andre veje og dermed lyne op for hjernen og given noget mere af vores 60 % ’s uudnyttet potentiale.

4. Horisontal tænkning

 På Den Kreative Platform søger vi viden fra helt ukendte vinkler. Vi spørger gerne de fagpersoner, der ved mindst, hvis vi har brug for en radikal ny ide. For de er ikke bundet af tidligere viden og erfaring. Sandsynligheden for at de bidrager med en radikal idé, som måske kan vise nye veje, er størst ved at kigge i ukendte retninger. Det er således ikke den lineære, traditionelt tænkte vej vi går, men den uforudsigelige, horisontale viden, vi søger. Eller sagt med et enkelt ord: serendipiteten ( ’at finde uden at søge’ – som Klods Hans).

 Når al viden, også den, der måske eller helst ikke er fagrelevant og måske anderledes og uventet, inviteres med ind, er der større sandsynlighed for at hjernen tømmes for traditionel vanetænkning og dermed giver plads for helt nye kombinationer. Som at sætte toner og noder sammen på nye måder.

 Etikken og værdierne, der er gældende på Den Kreative Platform, er omsat til handling i form af 3 D cases eller øvelser, som en forudsætning for egentlig idéudviklingsmetodikker som for eksempel omvendt brainstorm. 3D øvelserne kan sammenlignes med maskinerne i det fysiske fitness center. 

3 D står for 3 dimensioner: holdningen, sproget og kroppen. Holdningen, fordi det er en forudsætning, at man overholder reglerne eller Emma Gad og bidrager med det man har og accepterer, at facilitatoren har det fulde ansvar for rammen og derned ’stiller en hjernelynlås til rådighed’, sproget fordi man kobler sig på de sproglige input, man får, og kroppen, fordi kroppen husker på en anden måde, end hovedet gør.

 Formålet er at træne mønsterbrydning, forlade vanetænkning og at tude bruge første indfald. 

Hvis man skulle sammenfatte svaret på spørgsmålene hvad den kreative platform er og hvorfor og hvordan den er et inklusionsværktøj i få ord, kunne det være i følgende udsagn:

Èn opgave, én deadline’

For yderligere information om den kreative platform herunder anvendelse fra børnehave til arbejdsplads, se krealab.aau.dk.

Stine Clasen

Konsulent

Marts 2011

Gruppe FLOW

Vi kender sikkert alle at gå i FLOW. Altså når vi bliver dybt koncentreret om en opgave, tiden står stille, man bliver ikke forstyrret, og det man har imellem hænderne bare vokser og vokser. FLOW er når vi er maksimalt skabende, fordybet, opslugt, nærværende.

Men er den tilstand kun helliget indiviuduelle?

Når den nu er så vigtig for kreativiteten, kan man så også snakke om GRUPPE-FLOW?

Csíkszentmihályi foreslår flere måder en gruppe kan arbejde sammen så hvert medlem opnår en tilstand af FLOW. Det der karakterisere sådanne grupper siger han er:

 • Kreative rum (fordi arbejdet primært er stående eller i bevægelse)
 • Arbejdsplads indrettet som legeplads (rummet designes så det ufleksible nedtones)
 • Skørhed (det er en form for løssluppenhed, der appellere til noget helt nyt og skævt)
 • Tryghed (her må alle sige lige hvad de har på hjerte uden bedømmelse)
 • Parallelt arbejde (arbejdet organsiseres så alle arbejder med den samme metode samtidig, dvs tænker ens samtidig)
 • Gruppen arbejder målfokuseret på sammen opgave.
 • Ideer konkretiseres (prototyping)
 • Øget effektivisering via visualisering/skitsering
 • Bruger forskellene mellem deltagerne som en mulighed istedetfor som et problem

Når man arbejder med traditionel teambuilding, er kendskabet til hinanden altid en vigtig faktor der skal fremmes, for at fremme relationel acceptability. Altså at vi skal lære at acceptere hinanden som dem vi er, via kendsskab til hinandens gode og dårlige sider.

Men det fremgår ikke som vigtigt her, i Csíkszentmihályi’s fremstilling af FLOW-teams. Her ophæves egentlig positionerings problematikken ved at indføre fuld accept, målfokus og parallelel processer.

Nøjagtigt det samme som Den Kreative Platform via sine 4 principper arbejder med. Så den tilstand man får når man for alvor kommer op på Den Kreative Platform er GRUPPE-FLOW.

Havde i slutningen af 2010 et par gode dage med Sundhedsplejen i Rebild Kommune. Det kom der er super fed artikel ud af som jeg gerne vil dele med netværket.

klik her: DaSundhedsplejenFikNyeServicemål211210

Hej alle kreative sjæle.

Har netop afholdt kursus omkring DKP – og ville prøve nye veje for mig selv i formidlingssituationen. Det mundede ud i vedhæftede Prezi omkring teorien bag DKP. Det blev en fantastisk lærerig og sjov dag. Og Prezi fungerede fint som ledetråd gennem dagen…

https://prezi.com/secure/2b92d8247e03252db08426c5a450f2317ceefac6/

Den Kreative Platform blev brugt som procesmetode ved en Networking Seance på Vrigsted Efterskole for vice-efterskole-forstandere. Se slides fra dagen ved at klikke på slideshare HER

At netværke, er at ville andre. Hører på deres udfordringer, lytte til bekymringer og lære af deres erfaringer. Men det er også at give. Frit stille sine gode tips og tricks til rådighed. Dele sit eget netværk med dem. Og træde til, hvis der er brug for det.

Det trænede 16 vice-efterskole-forstandere fra 20 efterskoler i Vejle regionen.

Her et lille kik ind midt på dagen, hvor træningen er i fuld gang.

YouTube Preview Image

Den Kreative Platform er ideel til træning af lige netop disse ting. Grundlaget for netværkstænkning er nemlig i en lille omskreven form de 4 principper:

 1. at kunne skabe tryghed så der er mulighed for en åben dialog,
 2. at sætte fokus på andres problemstillinger,
 3. at dele tilfældigt med andre uden at gå op i hvem det er,
 4. og uhæmmet at bruge netværksviden til at tænke horizontalt.

Det er åbenlyst at udvikling og innovation idag kun sker ved hjælp af et godt netværk. Netværk vil sige at man har kontakt til nogle med viden man kan bruge,  hjælpere til at få det gjort, ideer der er nye, og kontakter til dem man ikke kender endnu, men som lige netop kan hjælpe med det, man ikke selv havde tænkt.

En god netværker følger reglen om PAY IT FORWARD. Og en god netværker er en der er OPEN, RANDOM og SUPPORTIVE. Det er for de fleste en NY MÅDE AT TÆNKE PÅ, ligesom principperne bag den Kreative Platform er en nye måde at tænke på i sin undervisning. Kik med HER hvor Thomas Power fortæller om udfordringerne:

YouTube Preview Image

Det er simpelt og dog alligevel så svært og uhåndterligt. Networking. Men jo mere man gør det, jo mere finde man ud af hvor vigtigt det er for ens overlevelsesevne. Personligt og organisatorisk.

Sådan er det også for efterskoler, som i disse år “måske” står overfor store udfordringer. Ovenpå en  række år, hvor pengene og kunderne kom af sig selv….. og man ikke have samme brug for netværk. I gode tider har man nok i sig selv og livet leves trygt i den osteklokke, en efterskole hurtigt kan blive. Men hvad gør man når status quo forstyrres?

Det simple svar er NETWORKING. Networking indebære at man hjælper hinanden, og den største hindring for det, vil altid vær at man traditionelt betragter ‘de andre’ som konkurrenter og ikke som kollegaer. Altså nogle man ikke skal hjælpe, hvis man vil hjælpe sig selv. Men den tanke må man lægge på hylden. Ihvertfald hvis man tror kreativ nytænkning via networking er vejen frem.

“Giv og du skal få”, står der skrevet i den tykke bog! Dvs det med PAY IT FORWARD er gammel lærdom. Men det nye er at det kan trænes.

I løbet af dagen trænede vi vha. små øvelser og procesprincipper fra DEN KREATIVE PLATFORM både hvad åbenhed betyder, at man tilfældigt deler med alle og at man tænker i at give, ikke tage. Vi brugte også metoder fra AI, og praktiserede både SPEED NETWORKING og NETWEAVING.

Vi har gjort det i 10 år nu, i Danmark. Det startede med Claus Bindslevs FutureCamp for Poul Nyrup i 2001. For ca 5 år siden kom vi nogle flere aktører på banen. Jeg begyndte at lave mine førte poul-nyrup-rasmussen_1775KubusCamps med udspring i undervisnings- og innovationsmodellen KUBUS. Og i Ålborg begyndte de at lave de første Solution Camps der hurtigt udviklede sig til  “Den Kreative Platform“. Claus Bindslevs partner, Frederikke Kroon, gik dengang også selv med sit Business Camp koncept (erhvervsbladet_BCM_30jan09). Alle steder med afsæt i Claus Bindslevs camp koncept der også alle steder blev videreudviklet i forskellige retninger.

dkp

Ser vi rundt om i verden så har jeg kun  set noget der ligner i IDEO’s workshop koncept. Er der nogle der har set noget lignende andre steder????

Men ganske givet findes der andre steder (noget lignende er selvfølgelig … Burning Man). Forskellen på InnovationCamps og det som kaldes seminarer eller workshops er også flydende. Så mon det ikke også findes i andre forklædninger, andre steder….

…..nu ser jeg ihvertfald at de er begyndt med Innovation Camps  i Israel. I nedenstående video fra Amdocs Innovation Camp 2010,  får vi lov til at kikke indenfor på deres 4dages camp. De første to dage var der en stor variation af skøre kreative aktiviteter, en form for RØD LØBER. De bestod af kæmpe sæbebobble pusterier, en gigantisk pacman, vilde fysiske eksperimenter, laterale gåder, improvisations teater, dans og musik mm.. Der var 75 deltagere, 9 eksterne indlægsholdere og en god håndfuld faciliterende hjælpere.

De to sidste dage arbejdede de med ideer til nye forretningsinvesteringer, der skulle generere afkast på 100 mill $.

Et meget inspirerende kik synes jeg. Jeg får ihvertfald mange ideer af at kikke med……

YouTube Preview Image

100 af ideer blev først udvalgt, dernæst droslet ned til 85, videre til 15. Læs mere om processen i artiklen HER:

Af de 15 bedste ideer blev 3 valgt ud efter en elevatortale feed back runde. 3 grupper på 25 deltagere i hver, arbejdede nu i et helt døgn med at omsætte ideerne til forretningsplaner. De blev præsenteret for at panel bestående af direktører i Amdocs. 2 af ideerne blev godkendt og et budget blev bevilliget til prototyping. Den sidste ide blev sendt tilbage i den kreative virvelvind til en omgang til. De resterende ideer, som ikke kom så langt blev, samlet til videre bearbejdning i Ad Hoc grupper.

En standard dansk Innovation Camp proces. Lige efter forskrifterne. Måske skal vi løfte blikket lidt. De rykker også andre steder i verden.

I mange år har jeg troet at vi var de eneste der legede med Innovative Camp processer, på den måde vi gjorde. Og jeg havde en forestilling om at vi her havde et unik dansk eksport produkt. Har vi det? Skal vi så ikke ud af busken med det nu!

Kan man tillade sig at nævne andre kreativitetsmodeller i denne blog for Den Kreative Platform?

81027-1_KIE-bobler_full_shadowJeg har gjort det før og jeg prøver igen.

Når man som underviser leder efter inspiration til undervisning i kreativitet og innovation så støder man højst sandsynlig ind i Den Kreative Platform og ind på denne blog og videre ind til skatkammeret af videoer, drejebøger, power points mm. Men måske træffer man også KIE modellen. Eller man støder på innovationsmodellen KUBUS eller man høre om U-teorien. Der er flere tilgange til emnet.

Kan man selv skelne mellem dem eller forvirres man?Fisken forside

KIE modellen kan man ihvertfald forledes til tro ligner Den Kreative Platform lidt mere end de andre. Jeg har prøvet at lave lidt sammenligning mellem KIE modellen og Den Kreative Platform. Ikke for at bedømme hvilken der er bedst, det tror jeg ikke man kan. Men for at hjælpe undervisere som står famlende.Dias4

Den Kreative Platform vs KIE modellen kan du læse mere om ved at klikke HER.

Og så opfordre jeg alle til at kommentere nedunder på Jeres erfaringer med de to modeller.

…hørt og brugt under DKP-kurset på Dronninglund Slot:

“Ild tænder ild”

“Lærdom er det, som bliver tilbage, når man har glemt det, man har lært”

Skolens rejsehold blev nedsat i slutningen januar 2010 for at kortlægge styrker og svagheder ved den danske folkeskole og komme med anbefalinger til forbedrin-ger, så skolen i 2020 kan være blandt de fem bedste i de internationale sammen-ligninger.

Resulatetet kan læse på nedenstående hjemmeside – Måske principperne bag Den Kreative Platform kan være med til at facilitere en undervisning, som tilgodeser nogle af anbefalingerne.

 

rejseholdet

Older Posts »